Nghề nghiệp

Tuyển dụng, huấn luyện và quản lý đội ngũ làm việc, từ nhân viên nhập dữ liệu đến nhân viên vận hành, lập trình viên…

Vị trí lập trình viên

Công ty tuyển dụng vị trí lập trình viên, với những yếu cầu sau, thành thạo lập trình ứng dụng. Biết sử dụng MVC, EntityFramework, ....

Xem thêm
Nhân viên phát triển phần mềm

Có kinh nghiệm phát triển các ứng dụng dành cho số lượng người dùng truy cập lớn. Có kiến thức về bảo mật. .....

Xem thêm
Mobile Developer

University Graduate, major in Information Technology.
English certificate at least level B.,.......

Xem thêm