Sử dụng data center sẽ giúp cho các tổ chức doanh nghiệp trong việc quản lý thông tin và giảm các rủi ro về mất dữ liệu kèm theo giảm thiểu các chi phí mà doanh nghiệp phải chi trả cho các việc này.

DT-Smart cung cấp các dịch vụ khi sử dụng data center từ giao các quyền quản lý tới hướng dẫn sử dụng cho doanh nghiệp của bạn.

DT-Smart sử dụng SDSL để thiết kế và xây dựng Data Center:

  • Đánh giá & lập kế hoạch, thiết kế
  • Công nghệ / Kiến trúc
  • Tìm nguồn cung ứng & Lập kế hoạch,
  • Xây dựng / Cài đặt / Tích hợp
  • Vận hành và bảo trì để giám sát
  • Cơ sở hạ tầng mạng, máy tính và lưu trữ CNTT là rất quan trọng cho hiệu quả kinh doanh đang diễn ra. Data Center là một giải pháp tốt cho việc quản lý, bảo vệ và củng cố hạ tầng.