Cách giải pháp và dịch vụ của DT-Smart sẽ đảm bảo cung cấp về hiệu suất và chất lượng đường truyền tốt nhất cho hoạt động trong doanh nghiệp của bạn.

Nhóm cơ sở hạ tầng mạng của chúng tôi hôm nay cung cấp:

– Giải pháp cáp cấu trúc

– Giải pháp kết nối mạng cục bộ

– Giải pháp mạng diện rộng hội tụ

  • CAT 6 UTP Cable
  • CAT 5 UTP Cable
  • Dây cáp nối
  • Bảng vá
  • Quản lý dây
  • Face Palate
  • Mô-đun
  • Công tắc KVM
  • Kết nối